نوک انگشت را که به تخم چشم فشار دهی درخت دو تا می شود ... پاهای من هم چهار تا می شود .زلزله هم می آید . اورهان هم مست می کند .با یک انگشت همه ی دنیا را می شود تکان تکان داد ...

عباس معروفی - سمفونی مردگان

هیچ نظری موجود نیست: