محصول دوچرخه ی دست کم پنجاه سال کارخانه های ((راله)) انگلستان را یک جا در یزد می بینی و محصول یک ماه کارخانه های (( میتسو بیشی)) را در تربت حیدریه و محصول ده سال ((فورد)) و ((شورلت)) و ((فیات)) را در تهران. ان وقت در شهر کرمان, کره گیر نمی آوری و در تبریز باید کنسرو استرالیایی بخوری! از آن دهات به شهر ها می گریزیم , به جنگ تنک( ت و ن با ضمه خوانده شود لطفا"!!) شهر ها و به چه کاری؟ به ماشین پایی, به فروش دست چک خوشبختی(!) یا خیلی که کاری باشیم به کار گل( گ با کسره خوانده شود!).

جلال آل احمد - غرب زدگی

هیچ نظری موجود نیست: