ناصر ملک ( محمد رضا فروتن ) : بازم می زنمش حاج آقا ...زنی که با مردای غریبه بگو بخند راه بندازه ...جلوی مردای غریبه رژه بره ...نیششو وا کنه ...حقشه کتک بخوره...

قرمز

هیچ نظری موجود نیست: