می خوای واسه دوست دخترت نامه بنویسی؟... تلفن نداره مگه؟...دوست دختری که تلفن نداره یه شاهی نمی ارزه! مخصوصا واسه کسی که تو زندانه ...

اصغر فرهادی - شهر زیبا

هیچ نظری موجود نیست: