لب هایت را بیشتر از کتاب هایم دوست دارم
رازهایی بهتر حفظ شده اند
که هرگز پرسیده نشده اند.
...
زمان
زندگی را سخت می گیرد
به کسانی که قصد کشتن آن را دارند.
...
چه تصویر هایی در آینه می فرستند
که چنین شکلک هایی را بر می گرداند؟
...
روی سبزه غذا بخورید
عجله کنید
روزی هم سبزه روی شما غذا خواهد خورد

ژاک پرور

هیچ نظری موجود نیست: