-كمتر به خودم توجه میكنم.دیگه نه جوش میارم و نه سرد میشم.ولرم میمانم.ولرم میمیرم.بی هیچ اشتیاقی.مراقب مردنم نخواهم بود همه چیز رو خراب میكنه.

ساموئل بکت - مالون میمرد

هیچ نظری موجود نیست: