چون که من میتوانم به خودم تجمل مطرود بودن را روا بدارم، هر چند هرگز مطرود نیستم ، فقط جسما تنها هستم، تا بتوانم در تنهایی به سر ببرم که ساکنانش اندیشه ها هستند،چونکه من یک ادم بی کله ی ازلی-ابدی هستم، وانگار که ازل و ابد از ادمهایی مثل من چندان بدشان نمی اید.

بهومیل هرابال - تنهایی پرهیاهو

هیچ نظری موجود نیست: