مردها همه شان سورآلیستند. لنی درست نفهمیده بود كه سورآلیست یعنی چه؟ و باگ تاكید كرده بود كه سورآلیسم درست یعنی همین. نباید دنبال فهمیدنش بود. مردها دقیقا" همین طورند.


رومن گاری - خداحافظ گاری کوپر

۱ نظر:

ناشناس گفت...

این که گفتی یعنی چه؟ کاری ندارم کی گفته بیشتر به این فکر می کنم که چی گفته. راستش مرها (که من یکی از اونها هستم، اصلاً به هیچ چیز اهمیت نمیدن و ارزش فهمیده شدن رو ندارن چه برسه بخواهین سورئالیست بنامیدشون