اگر آینده ای نداشته باشیم به گذشته می اندیشیم.وقتی خیلی دویده باشیم و نفسمان بند آمده باشد،برمی گردیم و راهی را که آمده ایم اندازه می گیریم.

میرا

۱ نظر:

ناشناس گفت...

تشکر به خاطر مطلب های زیبایتان