هی فلانی!
می دانی؟
می گویند رسم زندگی چنین است
می آیند...
می مانند...
عادتت می دهند..
.و می روند...
و تو در خود می مانی!
و تو تنها می مانی!
راستی نگفتی
رسم تو نیز چنین است؟

مهدی اخوان ثالث

هیچ نظری موجود نیست: