ـمامان. این پولها مال خودته؟
- نه پسرم ، اینجا همه چیز مال پدرت هست.
ـ پس تو اگر نیامده بودی با ما زندگی كنی چه كار میكردی ؟

آلبا دسس پدس - عذاب وجدان

۲ نظر:

ناشناس گفت...

وبلاگ قشنگی دارین....

ناشناس گفت...

واقعیت مقام زن در خانواده های تحت ستم پدر و مردسالار را در تابلویی زیبا به نظاره نشسته ای، کارت درسته