خداوندگارا!
زمین خود را نگاهدار
از بس که چرخ خورده
دارد بالا می آورد .

ابوالقاسم تقوایی

هیچ نظری موجود نیست: