مهم اینه كه آدم هر چی از عهده اش بر می آد بكنه. تنها چیزی كه باید دید اینه كه هر بار قدمی به پیش برداشته می شه ممكنه یه ریزه پس بزنه اما هیچوقت بیشتر پس نمی زنه. همین نشون می ده كه تغییری داره پیش می آد. یعنی هیچ كوششی به هدر نمی ره اگرچه بعضی ها غیر از این فكر می كنن...
اشتاین بک - خوشه های خشم

هیچ نظری موجود نیست: