چرا دشوارترین کار در جهان این است که پرنده ای را متقاعد کنی که آزاد است ...

جاناتان مرغ دریایی

هیچ نظری موجود نیست: