در وجود هر کسی کودکی است که تا پایان عمر با او می زید. کافی است چین و چروکی را که زمان، برای گم کردن رد، در چهره ی اشخاص به جا می نهد کنار بزنیم تا آن کودک خود را نشان بدهد. این یگانه راهی است برای آنکه مرعوب کسی ، هر چند بزرگ تر از خود نشویم. یا اگر مایلید ، این تنها راه مرعوب کردن دیگری است. در یک کلام ، این یعنی مغناطیس وجود!
رضا قاسمی - همنوایی شبانه ارکستر چوبها

هیچ نظری موجود نیست: