لحظه ی نابودی کوهنورد...شیشه پاک کن آسمانخراش...برقکار بالای برج تلویزیون...بندباز سیرک...دودکش پاک کن کارخانه لحظه ای است که به پایین نگاه کند

کوبو آبه - زن در ریگ روان

هیچ نظری موجود نیست: