از ابتدای آن روز
که شامگاهش
باران بر گونه‌های تو بارید
من گم شده‌ام

حسین صانعی

هیچ نظری موجود نیست: