اصلا نمی شد که بگویم
دوستت دارم
اما گفتم .
گفتم :

- دسته کلیدت یادت نرود .
- پله ها لیزند .
- باید مراقب باشی .
- صبر کن تا چراغ قرمز
سبز شود ...

سیما یاری

هیچ نظری موجود نیست: