به اعتقاد من ، جهنم ، رنجی است كه انسان از عدم توانائی اش در دوست داشتن و عشق ورزیدن متحمل می شود
داستایوسكی - برادران كارامازوف

هیچ نظری موجود نیست: