ماریا
کوچه
جنگل جانوران وحشی است
ببین
بر گلویم
نه جای انگشت
جای زخم است
در را باز کن
درد دارم
می بینی
فرو رفته است
در چشمم
سنجاق سر

ولادیمیر مایاکوفسکی

هیچ نظری موجود نیست: