جان چیزی از تن است
حالا که جان
جز چیزی از تن نیست
حالا که جان تن است
ای حذفِ جای من ..ای جا
در سینه در تمام سینه ی تو
جا آنچنان می مانم انگار
دنیا در تن تو به آخر رسیده است


یداله رویائی

هیچ نظری موجود نیست: