اشتیاق یا در همان فراق نهفته بود یا وجود نداشت. اشتیاق یا در همان نگاه اول نهفته بود یا اصلا وجود نداشت. اشتیاق یا شعور بی‌واسطه‌ی رابطه بود یا اینکه اصلا هیچ چیز نبود.

مارگریت دوراس - عاشق

هیچ نظری موجود نیست: