به هر حال کاری نکردن همیشه بهتر است  وجدان آدم به هرحال آرام است  زیرا می داند نقشی در هیچ چیز نداشته است. 
 
 
داستایوسکی - جوان خام 

هیچ نظری موجود نیست: