با پیوندی که یاد آلبرتین با همهء فصلها داشت، برای فراموش کردنش باید همهء فصلها را از یاد می‌بردم.

مارسل پروست - در جستجوی زمان از دست رفته

هیچ نظری موجود نیست: