وقتی مردم هنوز کمابیش جوانند وآهنگهای زندگیشان در حال تکوین است میتوانند آنرا به اتفاق یکدیگر بسازند. اما وقتی در سن کمال به یکدیگر میرسند آهنگهای موسیقی زندگی آنها کمابیش تکمیل شده است و هر کلام یا هر شیئ  در قاموس موسیقی هرکدام معنای ديگري مي‌دهد .
بار هستی - میلان کوندرا 

۱ نظر:

V گفت...

While people are fairly young and the musical composition of their lives is still in its opening bars, they can go about writing it together and exchange motifs (the way Tomas and Sabina exchanged the motif of the bowler hat), but if they meet when they are older, like Franz and Sabina, their musical compositions are more or less complete, and every motif, every object, every word means something different to them