برای جان‌هایی که بهم نزدیک‌اند جدایی بزرگ‌ترین نعمت است:‌از حیا آزادشان می‌سازد و میان‌شان همه‌ی موانع را درهم می‌شکند.
 
رومن رولان - ‌جان شیفته

هیچ نظری موجود نیست: