رژین گفت : - رسیدیم
فوسکا گفت : - به همین زودی؟
رژین گفت : _ بله . سرعت قطار زیاد است . از سرعت دلیجان هم بیشتر است
فوسکا گفت : - دلم می خواهد بدانم آدمها این همه وقتی را که صرفه جویی می کنند به چه مصرفی می رسانند


سیمون دوبوار - همه می میرند

هیچ نظری موجود نیست: