تا آگاه نشده اند هیچ گاه عصیان نمی کنند...وتا عصیان نکنند نمی توانند آگاه شوند

جرج ارول - 1984

هیچ نظری موجود نیست: