می آیی / عنق تر از عنق / می گزی پوست گوزن دستکش ات را / می گویی / راستی / خبر داری؟ / دارم شوهر میکنم / بکن / به درک

ولادیمیر مایاکوفسکی - ابر شلوار پوش

هیچ نظری موجود نیست: