می گن لاشخورا سفید به دنیا می آن و بعد سیاه می شن و وقتی هم آدم زنده می بینن حال شون
به هم می خوره . اونا حال ما رو به هم می زنن ، ما حال اونا رو به هم می زنیم .
توی این بیابونا ...

خوئائو اوبالدو ریبیرو - مترجم : احمد گلشیری

هیچ نظری موجود نیست: