همه ی دختران باید
شعری داشته باشند که برای آنان نوشته شده باشد
حتا اگر لازم باشد برای این کار
آسمان به زمین بیاید
 
 
ریچارد براتیگان - دری لولا شده به فراموشی - نیومکزیکو - 16مارس1969

۱ نظر:

V گفت...

For further reading: Richard Gary Brautigan (January 30, 1935 – ca. September 14, 1984) was a 20th century American novelist, poet, and short story writer. His novels and stories often employ black comedy, parody, and satire. His best known work is his 1967 novel Trout Fishing in America

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Brautigan