واقعه مرگ تو ،تمام وجود مرا در هم ریخت....

تمام وجودم ،جز قلبم را

آن قلبی که تو ساختی و هنوز می سازی،قلبی که ،هنوز در نبودنت هم با دست های گمشده ات،به آن شکل می دهی و با صدای گم شده ات،آن را به آرامش دعوت می کنی و با خنده گم شده ات به آن روشنی می بخشی...

 

کریستین بوبن - فراتر از بودن

۱ نظر:

V گفت...

For further reading : Christian Bobin (born on 24 April 1951 in Le Creusot, Saône-et-Loire) is a French author and poet, and winner of the 1993 Prix des Deux Magots for the book Le Très-Bas (English title: The Secrets of Francis of Assisi)
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Bobin