همیشه آن چیزی بیشتر بدبختت می کند که تو برای خوشبختی ات درستش کردیمحمدرضا کاتب - پستی 

هیچ نظری موجود نیست: