همه‌ی عمر از مسير کج... 
همه‌ی راه‌ها از مسير کج...
خط راست، خطی بود که فقط در کتاب هندسه بود....


رضا قاسمی - وردی که بره ها می خوانند

هیچ نظری موجود نیست: