تمام این چهره هایی که از صبح تا شب در برابر دیدگانم میگذرند ، بی حیائی صداقت آمیزشان زا ، خودخواهیشان را ، بزدلی روح های کوچکشان را  و بی حسی قلبشان را بی اندازه آشکار و بی پیرایه نمایان میسازند . راستی بهشت مالیخولیایی ها که آشکارا فریاد میزند همین است داستایفسکی  - همیشه شوهر

هیچ نظری موجود نیست: