اهل دوزخ در دوزخ خوش تر باشند که اندر دنیا ؛ زیرا در دوزخ از حق با خبر باشند و در دنیا بی خبرند از حق و چیزی از خبر حق شیرین تر نباشد پس آن چه دنیا را آرزو می برند برای آن است که عملی کنند تا از مظهر لطف با خبر شوند ؛ نه آن که دنیا خوش تر است از دوزخ . مولانا جلال الدین محمد بلخی - فیه ما فیه

هیچ نظری موجود نیست: