سخت ترین چیز برای یک مرد، بازشناسی ضعف هایش و اعتراف به آن هاست . بخصوص هنگامی که شرایط ، مناسب نباشد . مثل میوه ای که شاخه ، نمی تواند آن را به دلیل دیر به عمل آمدن ،به خوبی نگه دارد .
 
 
ژوزه ساراماگو - دخمه - مترجم: کیومرث پارسای

هیچ نظری موجود نیست: