حسادت همچنین شیطانی است که نمی توان از جسم خویش بیرون کشید و همواره در شکل هایی تازه حلول می کند . حتی اگر بتوانی همه ی اینها را نابود کنی و آنی را که دوست می داری همیشه نگه داری ، باز شیطان به شکل تازه ای ، این بار دردناک تر ، در می آید : عذابِ این که دلدار را به وفاداری مجبور کرده باشی ، عذاب این که دوستت نداشته باشد .
 
 
 
مارسل پروست - در جست و جوی زمان از دست رفته - جلد پنجم: اسیر - مترجم : مهدی سحابی

هیچ نظری موجود نیست: