مگر نمی شود آدم سال های بعد را به یاد آورد و برای خودش گریه کند؟
 
 
عباس معروفی - سال بلوا

هیچ نظری موجود نیست: