همه بدبختی انسان ها ناشی از این است که به زبان صریح و روشن حرف نمی زنند
 
آلبر کامو - طاعون - مترجم : رضا سید حسینی

هیچ نظری موجود نیست: