همه ی حرف و سخن های عالم از همین سی و دو تا حرف
درست شده است .
به هر زبان که بنویسی اصل قضیه فرق نمی کند . هر چه
فحش و بد و بیراه است ... هر چه کلام مقدس داریم ... حتی
اسم اعظم خدا ... همه شان را با همین سی و دو حرف می
نویسند .
می خواهم مبادا یک وقت این کوره سوادی که داری جلوی
چشمت را بگیرد و حق را زیر پا بگذاری . یادت هم باشد که
ابزار کار شیطان هم همین سی و دو تا حرف است . حکم قتل
همه ی بی گناه ها و گناهکارها را هم با همین حروف می
نویسند . حالا که این طور است مبادا قلمت به ناحق بگردد و
این حروف در دست تو یا روی کاغذت بشود ابزار کار شیطان ...

جلال آل احمد - نون والقلم


هیچ نظری موجود نیست: