رو به ديوار مي‌كنم
مي‌گريم
و شهر خاموش مي‌شود

مي‌گريم
چيز ديگري نيست
شايد خواهم مرد
تو كجايي ؟

خواب مي‌بينم
روي به ديوار مي‌كنم
و شهر مقابل چشمانم آتش مي‌گيرد و با خاك يكسان مي‌شود

رويايي مي‌بينم
بدون آنكه نفسي بكشم
مي‌خواهم عاشقت بمانم
مي‌خواهم عاشقت بمانم

دعا مي‌كنم
رويم به ديوار است و دعا مي‌كنم
و تمام شهر غرق مي‌شود

Artist : Lhasa
Album : La Llorona
Track Name : De Cara a la Pared

ترجمه با مقداري تصرف

پي نوشت : تمام موزيك‌ها بدون نياز به دانلود ، روي صفحه‌ي اصلي وبلاگ ، قابل پخش هستند .


هیچ نظری موجود نیست: