وقتی تویوتا به نرده های حفاظ برخورد که مثل توری زنگ زده بود و ظاهرا هیچ جلو سرعت اتومبیل را نگرفت ، تنها این ندای مبهوت سناتور را همراه شترق شنید : آی!
بعد آب معلوم نیست از کجا بر سرشان ریخت . روی کاپوت ماشین .روی شیشه ی ترک خورده ی جلو . با موج های کف آلود متلاطم ، انگار که جاندار است و خشمگین .
 
جویس کَرول اوتس - سیاهاب - مترجم : مهدی غبرائی

هیچ نظری موجود نیست: