مردم باهوش به میل خود هر چیزی را که بخواهند درست یا غلط جلوه می دهند و سعی می کنند زیرکانه ، با دلیل و برهان ، به هر چیزی که می خواهند برسند . آسیب عقل همین است .
اگر حقیقت را فراموش کنی هیچ کار تو تاثیر نخواهد داشت.
 
 
یاماموتو چونه تومو - هاگاکوره : کتاب سامورایی - مترجم : رضا حسینی 

هیچ نظری موجود نیست: