" اغلب نوشتن فاصله ی بین / تو و ناممکن است ./ جز نوشتن چیزی نجاتت نمی دهد/ تاریکی را نورانی می کند / نوشتن اخرین روان پزشک است / مهربان ترین خدا بین تمام خدایان است /و نوشتن می خندد / بر خودش / بر رنج / آخرین توقع است / آخرین تفسیر . "

چارلز بوکفسکی

هیچ نظری موجود نیست: