بچه که بودم، مادرم آخرهفته‌ها می‌بردم پارک؛
می‌گفت اگه یه‌وقت گم شدم، یه‌جا وایسم تا بیاد پیدام کنه.
: فایده‌ای هم داشت؟
- راستش نه؛
خودش یه‌روز که دنبالم می‌گشت گم شد.
بازم بستنی می‌خوای؟

وانگ كاراواي - شب‌های زغال‌اخته‌ايِ من

هیچ نظری موجود نیست: