وقتی كه می رفتی
بهار بود
تابستان كه نیامدی
پاییز شد
پاییز كه برنگشتی
پاییز ماند
زمستان كه نیایی
پاییز می ماند
تو را به دل پاییزی ات
فصلها را
به هم نریز
برای دیدن تو
هربار كه نمره عینكهایم
بالاترمی رود
باید نزدیكتر بیایی
كاش كورمی شدم

عباس معروفی

هیچ نظری موجود نیست: