مدتها پیش آموختم كه نباید با خوك كشتی گرفت، خیلی كثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنكه خوك از این كار لذت می‌برد.

جورج برنارد شاو

هیچ نظری موجود نیست: