غمی نیست از برهوت،
که من چشمه ی آبی می آفرینم در درونِ خود!
غمی نیست از زمستان،
که من اجاقی گداخته می آفرینم در دلِ خود!
غمی نیست از عشق ِآدمیان،
که من عشقی جاودانه می آفرینم در روح ِخود!

خوآن رامون خیمه نس - خالق دوم - مترجم : یغما گلرویی

هیچ نظری موجود نیست: