مردی به جنید گفت : چه كنم تا بتوانم به نامحرم نگاه نكنم .
جنید گفت : این نكته را به یاد داشته باش كه : پیش از آنكه چشم تو به نامحرم بیفتد چشم دیگری مراقب توست.

رساله لقاء الله ص 100

هیچ نظری موجود نیست: